dobrze

bien

Dobrze mu tak!
Il l'a bien mérité !
il la bjε̃ meʀite !
No dobrze.
Bon alors., Je le veux bien.
bɔ̃ alɔʀˌ ʒə lə vø bjε̃
Dobrze zrobiłeś.
Tu as bien fait.
ty ɑ bjε̃ fε
To dobrze płatna posada.
C'est un poste bien payé/rémunéré.
setœ̃ pɔst bjε̃ peje/ʀemyneʀe
Proszę to wysłać, najlepiej e-mailem.
Envoyez-le de préférence par courriel/e-mail/(pot.) mèl.
ɑ̃vwajelə də pʀefeʀɑ̃s paʀ kuʀjel/imεl/mεl
Nie znam go aż tak dobrze.
Je ne le connais pas tellement.
ʒə nə lə kɔnε pɑ tεlmɑ̃
Alkohol nie działa na mnie dobrze.
Je ne tiens pas l'alcool.
ʒə nə tjε̃ pɑ lalkɔl
Jak na razie dobrze ci idzie.
Tu t'en sors bien pour le moment.
ty tɑ̃ sɔʀ bjε̃ puʀ lə mɔmɑ̃
Dobrze to sobie zapamiętaj!
Tiens-toi le pour dit !
tjε̃twa lə puʀ di !
Dobrze mi idzie.
Ça va., Je vais bien.
sa vaˌ ʒə vε bjε̃
Wszystko dobrze się skończyło.
Tout a bien tourné.
tuta bjε̃ tuʀne
Jest dobrze wychowany.
Il est bien élevé.
il ε bjε̃nel(ə)ve
Dobrze nas traktowali.
Ils nous traitaient correctement., Ils se comportaient bien avec nous.
il nu tʀεtε kɔʀεktəmɑ̃ˌ il sə kɔ̃pɔʀtε bjε̃ avεk nu
Dobrze ci w zielonym.
Le vert te va bien.
lə vεʀ tə va bjε̃
Dobrze się bawicie?
Vous vous amusez bien ?
vu vuzamyze bjε̃ ?
Dobrze się nad tym zastanów.
Prends conseil de ta raison.
pʀɑ̃ kɔ̃sεj də ta ʀεzɔ̃
Wszystko będzie dobrze.
Finalement, tout (se) finira bien.
finalmɑ̃ˌ tu (sə) finiʀa bjε̃
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
On est toujours mieux chez soi.
ɔ̃nε tuʒuʀ mjø ʃe swa