punkt

point m

Punkt dla ciebie!
Bien joué !
bjε̃ ʒwe !
Wygrał na punkty.
Il a gagné en points.
il a gaɲe ɑ̃ pwε̃
Zdobyła dwa punkty.
Elle a marqué deux points.
εl a maʀke dø pwε̃
Negocjacje utknęły w martwym punkcie.
Les négociations sont au point mort.
le negɔsjasjɔ̃ sɔ̃ o pwε̃ mɔʀ
To zależy od punktu widzenia.
Cela dépend de la façon dont on le prend.
s(ə)la depɑ̃ də la fasɔ̃ dɔ̃tɔ̃ lə pʀɑ̃
To był punkt zwrotny w moim życiu.
C'était un tournant dans ma vie.
setεtœ̃ tuʀnɑ̃ dɑ̃ ma vi
Mam bzika na punkcie koszykówki.
Je suis fana de basket.
ʒə sɥi fana də baskεt
On ma bzika na jej punkcie.
Il est fou d'elle.
il ε fu dεl
Będę u ciebie punkt piąta.
Je serai chez toi à cinq heures pile.
ʒə s(ə)ʀe ʃe twa a sε̃k œʀ pil