wyspać się

(bien) dormir

Musisz się porządnie wyspać.
Il te faut une bonne nuit de sommeil.
il tə fo yn bɔn nɥi də sɔmεj
Wyspałeś się?
Tu as bien dormi ?
ty ɑ bjε̃ dɔʀmi ?
Już się wyspałem.
J'ai bien/assez dormi.
ʒe bjε̃/ase dɔʀmi
Wygląda jakby się nie wyspała.
Elle a l'air de ne pas avoir assez dormi.
εl a lεʀ də nə pɑ avwaʀ ase dɔʀmi