patrzeć

na kogoś/coś regarder, observer qqn/qqch

Nie patrz tak na mnie.
Ne me regarde pas comme ça.
nə mə ʀ(ə)gaʀd pɑ kɔm sa
Patrzyła w lustro.
Elle se regardait dans le miroir.
εl sə ʀ(ə)gaʀdε dɑ̃ lə miʀwaʀ
Muszę często patrzeć do słownika.
Je dois souvent consulter le dictionnaire.
ʒə dwa suvɑ̃ kɔ̃sylte lə diksjɔnεʀ
Na co patrzysz?
Qu'est-ce que tu regardes ?
kεs kə ty ʀ(ə)gaʀd ?
Patrz!
Regarde !
ʀ(ə)gaʀd !
Patrzył przez okno.
Il regardait par la fenêtre.
il ʀ(ə)gaʀdε paʀ la f(ə)nεtʀ
Patrzcie państwo!
Tu imagines ?
ty imaʒin ?
Nie patrz w dół.
Ne regarde pas en bas.
nə ʀ(ə)gaʀd pɑ ɑ̃ bɑ
Już nie mogę na to patrzeć.
J'en ai marre.
ʒɑ̃nε maʀ
Patrz przed siebie!
Regarde devant toi !
ʀ(ə)gaʀd d(ə)vɑ̃ twa !
Patrzył na nas wilkiem.
Il nous regardait de travers.
il nu ʀ(ə)gaʀdε də tʀavεʀ
Patrz, co narobiłeś!
Regarde ce que tu as fait !
ʀ(ə)gaʀd sə kə ty ɑ fε !
Z optymizmem patrzy w przyszłość.
Il voit l'avenir avec optimisme.
il vwa lav(ə)niʀ avεk ɔptimism
Jak by na to nie patrzeć...
Peu importe comment le vois-tu...
pø ε̃pɔʀt kɔmɑ̃ lə vwaty
patrzeć na kogoś z góry
regarder qqn de haut
ʀ(ə)gaʀde də ˈo