więc

alors, donc

A więc zaczynajmy.
Commençons donc.
kɔmɑ̃sɔ̃ dɔ̃k
A więc tam nie idziesz?
Tu veux dire que tu n'y vas pas ?
ty vø diʀ kə ty ni va pɑ ?
Więc zgadzasz się?
Alors, c'est oui ?, Alors, d'accord ?
alɔʀˌ se ˈwi ?ˌ alɔʀˌ dakɔʀ ?
Lało jak z cebra, więc nie mogliśmy wyjść na dwór.
On ne pouvait pas sortir parce qu'il pleuvait à verse.
ɔ̃ nə puvε pɑ sɔʀtiʀ paʀs kil pløvε a vεʀs
Więc jak? (zdecydowałeś się?)
Alors ?
alɔʀ ?
Więc (tam) zostałem.
Alors j'y suis resté.
alɔʀ ʒi sɥi ʀεste
Nie czuł się dobrze, więc poszedł do domu.
Il ne se sentait pas bien, alors il est allé à la maison.
il nə sə sɑ̃tε pɑ bjε̃ˌ alɔʀ il εtale a la mεzɔ̃
Więc o co chodzi?
Et alors ?, Et puis quoi ?
e alɔʀ ?ˌ e pɥi kwa ?