przyjaciel

ami m

To mój najbliższy przyjaciel.
C'est mon ami le plus proche.
se mɔnami lə ply pʀɔʃ
To mój dobry przyjaciel.
Il est un bon ami à moi., C'est un de mes bons amis.
il εtœ̃ bɔnami a mwaˌ setœ̃ də me bɔ̃zami
Jesteś wśród przyjaciół.
Tu es entre amis.
ty e ɑ̃tʀ ami
Nieprzyjaciel wycofał się.
L'ennemi s'est replié.
len(ə)mi se ʀ(ə)plije
ten ich przyjaciel
leur ami en question
lœʀ ami ɑ̃ kεstjɔ̃
przyjaciel, z którym mogę porozmawiać
un ami à qui je peux parler
œ̃ ami a ki ʒə pø paʀle