spodziewać się

kogoś/czegoś attendre qqn/qqch, czegoś espérer qqch, s'attendre à qqch

Spodziewałem się czegoś więcej.
J'en attendais mieux.
ʒɑ̃natɑ̃dε mjø
A czego się spodziewałeś?
Et alors, ça t'étonne ?
e alɔʀˌ sa tetɔn ?
Właśnie tego się spodziewałem.
Il fallait s'y attendre.
il falε si atɑ̃dʀ
Spodziewa się trzeciego dziecka.
Elle attend son troisième enfant.
εl atɑ̃ sɔ̃ tʀwɑzjεm ɑ̃fɑ̃
Spodziewa się pana/pani.
Il vous attend déjà.
il vuzatɑ̃ deʒa