no

ouais, (zachęta itp.) allons, allez

No nie!
Mais non !
mε nɔ̃ !
No, ruszaj się!
Allons !, Allez !
alɔ̃ !ˌ ale !
No już, nie płacz.
Allez, ne pleure pas.
aleˌ nə plœʀ pɑ
No i znowu się zaczyna.
Ça y est, ça recommence.
sa jεˌ sa ʀ(ə)kɔmɑ̃s
No to powiedz mi...
Dis-moi alors...
dimwa alɔʀ
No dobrze, możesz iść.
OK, tu peux aller.
okeˌ ty pø ale
No pewnie!
Sûrement !, Bien sûr !
syʀmɑ̃ !ˌ bjε̃ syʀ !
Rozmawiałem z nim. – No i?
J'ai parlé avec lui. – Et alors ?
ʒe paʀle avεk lɥi - e alɔʀ ?
Widziałeś ten film, no nie?
Tu as vu ce film, n'est-ce pas ?
ty ɑ vy sə filmˌ nεsə pɑ ?
Zrobiłeś zadanie? – No.
Tu as fait ton devoir ? – Ouais.
ty ɑ fε tɔ̃ d(ə)vwaʀ ? - ˈwε