przekonać

kogoś o czymś persuader, convaincre qqn de qqch

Przekonał mnie pan.
Vous m'avez convaincu.
vu mave kɔ̃vε̃ky
Spróbuję go przekonać.
Je vais essayer de le persuader.
ʒə vε eseje də lə pεʀsɥade
Przekonała mnie, żebym poczekał.
Elle m'a persuadé d'attendre.
εl ma pεʀsɥade datɑ̃dʀ
Jestem przekonany, że...
Je suis persuadé que...
ʒə sɥi pεʀsɥade kə