nadzieja

espoir m, espérance f

Miejmy nadzieję, że...
Espérons que...
εspeʀɔ̃ kə
Mam tylko nadzieję, że...
J'espère seulement que...
ʒεspeʀ sœlmɑ̃ kə
Mam nadzieję, że tak/nie.
J'espère que oui/non.
ʒεspeʀ kə ˈwi/nɔ̃
Mam nadzieję, że pana/pani nie uraziłem.
J'espère ne pas vous avoir touché.
ʒεspeʀ nə pɑ vuzavwaʀ tuʃe
To obudziło nasze nadzieje.
Cela a amélioré nos perspectives.
s(ə)la a ameljɔʀe no pεʀspεktiv
Stracił wszelką nadzieję.
Il a renoncé à tout espoir.
il a ʀəɔ̃se a tutεspwaʀ
Przyszedłem z nadzieją, że go zastanę.
Je suis venu en espérant de le trouver ici.
ʒə sɥi v(ə)ny ɑ̃nεspeʀɑ̃ də lə tʀuve isi
Całą nadzieję pokłada w dzieciach.
Elle met tous ses espoirs dans ses enfants.
εl mε tusezεspwaʀ dɑ̃ sezɑ̃fɑ̃
Jest przy nadziei.
Elle est enceinte., Elle a un polichinelle dans le tiroir., (wulg.) Elle est en cloque.
εl εtɑ̃sε̃tˌ εl a œ̃ pɔliʃinεl dɑ̃ lə tiʀwaʀˌ εl εtɑ̃ klɔk
Jest nadzieja, że...
On peut espérer que...
ɔ̃ pø εspeʀe kə