tył

derrière m

Przewiń do tyłu.
Rembobine-le.
ʀɑ̃bɔbinlə
Usiądę z tyłu.
Je me mets derrière.
ʒə mə mε dεʀjεʀ
Spójrz do tyłu.
Regarde derrière toi.
ʀ(ə)gaʀd dεʀjεʀ twa
W tył zwrot!
Demi-tour (à) droite !
d(ə)mituʀ (a) dʀwat !
Są do tyłu z opłatami.
Ils sont en retard de paiement.
il sɔ̃tɑ̃ ʀ(ə)taʀ də pεmɑ̃
Związała sobie włosy z tyłu.
Elle a attaché ses cheveux en arrière.
εl a ataʃe se ʃ(ə)vø ɑ̃naʀjεʀ
Są daleko w tyle.
Ils sont loin derrière.
il sɔ̃ lwε̃ dεʀjεʀ
Zostają za nimi w tyle.
Ils n'arrivent plus à suivre leur rythme.
il naʀiv ply a sɥivʀ lœʀ ʀitm
Ubrała bluzkę tyłem do przodu.
Elle a mis sa blouse à l'envers.
εl a mi sa bluz a ɑ̃vεʀ
krok w tył
pas en arrière
pɑ ɑ̃naʀjεʀ
wykonać w tył zwrot
faire volte-face
fεʀ vɔltəfas