wypaść

tomber, échapper

Portfel wypadł mu z ręki.
Il a laissé tomber son porte-monnaie.
il a lεse tɔ̃be sɔ̃ pɔʀtmɔnε
Nie wypadnij! (z okna itp.)
(Fais) attention à ne pas tomber !
(fε) atɑ̃sjɔ̃ a nə pɑ tɔ̃be !
Wypadły mu wszystkie włosy.
Il a perdu ses cheveux.
il a pεʀdy se ʃ(ə)vø
Plomba mi wypadła.
Mon plombage est parti.
mɔ̃ plɔ̃baʒ ε paʀti
Jego największy przeciwnik wypadł z gry.
Son plus grand adversaire est déjà hors jeu.
sɔ̃ ply gʀɑ̃tadvεʀsεʀ ε deʒa ˈɔʀ ʒø
Moje urodziny wypadły w niedzielę.
Mon anniversaire est tombé un dimanche.
mɔnanivεʀsεʀ ε tɔ̃be œ̃ dimɑ̃ʃ