szczyt

sommet m

Weszliśmy na sam szczyt góry.
Nous sommes montés au sommet d'une montagne.
nu sɔm mɔ̃te o sɔmε dyn mɔ̃taɲ
Będzie siedzieć u szczytu stołu.
Il va présider la table.
il va pʀezide la tabl
W godzinach szczytu ta ulica jest zakorkowana.
Cette rue est bouchée aux heures de pointe.
sεt ʀy ε buʃe ozœʀ də pwε̃t
Ta decyzja została podjęta na szczycie Unii Europejskiej.
La décision a été prise au sommet de l'Union européenne.
la desizjɔ̃ a ete pʀiz o sɔmε də lynjɔ̃ øʀɔpeεn
w szczycie sezonu (urlopowego itp.)
en haute/pleine saison
ɑ̃ ˈot/plεn sεzɔ̃