dopiero

ne... que, seulement, juste

To się dopiero okaże.
Cela reste à voir.
s(ə)la ʀεst a vwaʀ
Przyjedzie dopiero jutro.
Il n'arrive que demain.
il naʀiv kə d(ə)mε̃
A to ci dopiero (niespodzianka).
Quelle surprise !
kεl syʀpʀiz !
Dopiero co rozmawiałem z szefem.
Je viens de parler au chef.
ʒə vjε̃ də paʀle o ʃεf
a co dopiero...
encore moins...
ɑ̃kɔʀ mwε̃
dopiero kiedy...
après que...
apʀε kə