wytłumaczyć

coś komuś expliquer qqch à qqn

Mógłby mi to pan wytłumaczyć?
Pourriez-vous me l'expliquer ?
puʀjevu mə lεksplike ?
Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć.
Je n'arrive pas à le comprendre.
ʒə naʀiv pɑ a lə kɔ̃pʀɑ̃dʀ
Szczegółowo wytłumaczył nam cały proces.
Il nous a expliqué en détail tout le procédé.
il nuza εksplike ɑ̃ detaj tu lə pʀɔsede
Wytłumacz mi na czym polega problem.
Explique-moi en quoi consiste le problème.
εksplikmwa ɑ̃ kwa kɔ̃sist lə pʀɔblεm
Pozwól sobie wytłumaczyć, że...
Laisse-moi t'expliquer que...
lεsmwa tεksplike kə