wszystko

tout

Witam wszystkich.
Je vous salue tous.
ʒə vu saly tus
Staram się ze wszystkich sił.
Je fais de mon mieux.
ʒə fε də mɔ̃ mjø
Na dzisiaj to już wszystko.
C'est tout pour aujourd'hui.
se tu puʀ oʒuʀdɥi
To wszystko.
C'est tout., Ça y est.
se tuˌ sa jε
Czy to już wszystko?
C'est tout ?
se tu ?
Już po wszystkim.
Ça y est., C'est fini., C'en est fait.
sa jεˌ se finiˌ sɑ̃nε fε
Stracił wszystko.
Il a tout perdu.
il a tu pεʀdy
Jest zdolny do wszystkiego.
Il est capable de tout.
il ε kapabl də tu
Kocha to nade wszystko.
Elle aime ça plus que tout.
εl εm sa plys kə tu
Wszystko mnie boli.
J'ai mal partout.
ʒe mal paʀtu
Jest gotowy na wszystko.
Il est prêt à tout.
il ε pʀεta tu
Wszystko w swoim czasie.
Tout vient à point à qui sait attendre.
tu vjε̃ a pwε̃ a ki sε atɑ̃dʀ
Wszystko jedno.
Ça ne fait rien., C'est égal.
sa nə fε ʀjε̃ˌ setegal
Możesz mieć wszystko, czego zapragniesz.
Tu peux avoir ce que tu veux/désires.
ty pø avwaʀ sə kə ty vø/deziʀ
Wszystko będzie dobrze.
Finalement, tout (se) finira bien.
finalmɑ̃ˌ tu (sə) finiʀa bjε̃
Daj z siebie wszystko!
Fais pour le mieux !
fε puʀ lə mjø !
Mam tego wszystkiego powyżej uszu.
J'en ai ras le bol.
ʒɑ̃nε ʀɑ lə bɔl
Do tego wszystkiego...
Et pour comble...
e puʀ kɔ̃bl
Wszystko wskazuje na to, że...
Tout semble indiquer que...
tu sɑ̃bl ε̃dike kə
Będziemy się starać ze wszystkich sił, żeby...
Nous ferons tout pour...
nu fəʀɔ̃ tu puʀ
najbardziej ze wszystkiego
surtout, par-dessus tout
syʀtuˌ paʀd(ə)sy tu
my wszyscy
nous tous
nu tus
ze wszystkimi szczegółami
dans tous les détails
dɑ̃ tule detaj
ze wszystkich sił
de toutes ses forces
də tut se fɔʀs