chcieć

vouloir, désirer, (domagać się) czegoś exiger qqch

Jak chcesz.
Comme tu veux.
kɔm ty vø
Jeśli państwo chcą.
Si vous voulez.
si vu vule
Czy chcecie, żebym to zrobił?
Voulez-vous que je le fasse ?
vulevu kə ʒə lə fas ?
Chcę, żebyś tu został(a).
Je veux que tu restes ici.
ʒə vø kə ty ʀεst isi
On wie, czego chce.
Il sait ce qu'il veut.
il sε sə kil vø
Co chcesz przez to powiedzieć?
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?, Et alors ?
kεs kə ty vø diʀ paʀ la ?ˌ e alɔʀ ?
Samochód nie chce odpalić.
La voiture ne veut pas démarrer.
la vwatyʀ nə vø pɑ demaʀe
Bardzo chciałbym to zobaczyć.
J'aimerais beaucoup le voir.
ʒεmʀε boku lə vwaʀ
Nie chciałem cię skrzywdzić.
Je n'ai pas voulu te blesser.
ʒə ne pɑ vuly tə blese
Nie chciałbym być w jego skórze.
Je ne changerais pas avec lui.
ʒə nə ʃɑ̃ʒ(ə)ʀε pɑ avεk lɥi
Czego ode mnie chcesz?
Que veux-tu de moi ?, Qu'est-ce que tu me veux ?
kə vøty də mwa ?ˌ kεs kə ty mə vø ?
Dla chcącego nic trudnego.
Vouloir c'est pouvoir.
vulwaʀ se puvwaʀ
Chciałbym rozmawiać z...
J'aimerais parler à/avec...
ʒεmʀε paʀle a/avεk
Nie chciałbym być niegrzeczny...
Sans vouloir être rude/grossier...
sɑ̃ vulwaʀ εtʀ ʀyd/gʀosje
Co to ja chciałem powiedzieć? Ach tak...
J'ai perdu le fil maintenant. Ah oui...
ʒe pεʀdy lə fil mε̃t(ə)nɑ̃ a ˈwi
chcąc nie chcąc
qu'on le veuille ou non
kɔ̃ lə vœj u nɔ̃