wasz, wasza

votre, (zamiast rzeczownika) le vôtre, la vôtre

Ten jest wasz.
Celui-ci est à vous.
səlɥisi εta vu
Zostawiam to waszej decyzji.
Je laisse ça à votre jugement.
ʒə lεs sa a vɔtʀ ʒyʒmɑ̃
To miło z waszej strony.
C'est gentil à vous.
se ʒɑ̃ti a vu