dziewczyna

1fille f, gosse f

Nasza sąsiadka ma dwie dziewczynki.
La voisine a deux filles.
la vwazin a dø fij
To jeszcze mała dziewczynka.
C'est encore une petite fille.
setɑ̃kɔʀ yn p(ə)tit fij
dziewczyna od wszystkiego
bonne à tout faire
bɔn a tu fεʀ
dziewczyna lekkich obyczajów
fille facile/des rues/publique
fij fasil/de ʀy/pyblik

2copine f, petite-amie f

To jest moja nowa dziewczyna.
C'est ma nouvelle copine.
se ma nuvεl kɔpin
Rzuciła go dziewczyna.
Sa copine l'a plaqué/largué.
sa kɔpin la plake/laʀge
Masz dziewczynę?
Tu as une copine ?
ty ɑ yn kɔpin ?