wspólny

comm|un/-une, en commun, collect|if/-ive

Co to ma z tym wspólnego?
Qu'est-ce que cela a à voir là dedans ?, (pot.) C'est quoi le rapport avec la choucroute ?
kεs kə s(ə)la a a vwaʀ la dədɑ̃ ?ˌ se kwa lə ʀapɔʀ avεk la ʃukʀut ?
Nie mam z tym nic wspólnego.
Je n'y suis pour rien.
ʒə ni sɥi puʀ ʀjε̃
Mają wspólne zainteresowania.
Ils ont des intérêts en commun.
ilzɔ̃ de ε̃teʀε ɑ̃ kɔmœ̃
Nie mają ze sobą nic wspólnego.
Ils n'ont rien de commun.
il nɔ̃ ʀjε̃ də kɔmœ̃
Staramy się znaleźć wspólny język. (w ustaleniach itp.)
On essaie de trouver un terrain d'entente.
ɔ̃nesε də tʀuve œ̃ teʀε̃ dɑ̃tɑ̃t
Zastanówmy się wspólnie.
Réfléchissons ensemble.
ʀefleʃisɔ̃ ɑ̃sɑ̃bl
wspólnymi siłami
par les efforts communs, conjointement
paʀ lezefɔʀt kɔmœ̃ˌ kɔ̃ʒwε̃tmɑ̃