żywić

éprouver, ressentir

Wciąż żywi nadzieję...
Il nourrit toujours l'espoir...
il nuʀi tuʒuʀ lεspwaʀ