pozostawić

coś komuś laisser qqch à qqn

Cały majątek pozostawił w spadku synowi.
Il a légué tous ses biens à son fils.
il a lege tuse bjε̃ a sɔ̃ fis
Jego zachowanie pozostawia wiele do życzenia.
Son comportement laisse à désirer.
sɔ̃ kɔ̃pɔʀtəmɑ̃ lεs a deziʀe
Ten raport nie pozostawia wątpliwości.
Le rapport ne laisse pas de doutes.
lə ʀapɔʀ nə lεs pɑ də dut
Pozostawiłem mu decyzję w tej sprawie.
J'ai laissé la décision sur cela à lui.
ʒe lεse la desizjɔ̃ syʀ s(ə)la a lɥi
Pozostawił dzieci pod moją opieką.
Il m'a laissé la garde des enfants.
il ma lεse la gaʀd dezɑ̃fɑ̃