każdy

1(przed rzeczowniiem) tout, chaque, (jakikolwiek) n'importe quel

W każdym razie musimy tam iść.
Il faut qu'on y aille en tout cas.
il fo kɔ̃ i aj ɑ̃ tu kɑ
To jest najlepsze rozwiązanie pod każdym względem.
C'est la meilleure solution à tous (les) égards.
se la mεjœʀ sɔlysjɔ̃ a tus (le) egaʀd
Pójdziemy każdy osobno.
On ira séparément.
ɔ̃ iʀa sepaʀemɑ̃
To obowiązuje każdego bez wyjątku.
Cela concerne tout le monde sans exception.
s(ə)la kɔ̃sεʀn tu lə mɔ̃d sɑ̃zεksεpsjɔ̃
Za każdym razem jak go widzę, pali papierosa.
À chaque fois que je le vois, il fume.
a ʃak fwa kə ʒə lə vwaˌ il fym
Jest dżentelmenem w każdym calu.
Il est un parfait gentleman.
il εtœ̃ paʀfε dʒεntləman
każdy z nas/was
chacun d'entre nous/vous
ʃakœ̃ dɑ̃tʀ nu/vu

2(osoba) tout le monde, chacun/chacune, n'importe qui

Każdy potrafi to zrobić.
N'importe qui sait le faire.
nε̃pɔʀt ki sε lə fεʀ
Każdy to wie.
Chacun le sait., Tout le monde le sait.
ʃakœ̃ lə sεˌ tu lə mɔ̃d lə sε