tylko

ne... que, seulement, uniquement

Potrzebuję tylko trochę czasu.
Il me faut juste un peu de temps.
il mə fo ʒyst œ̃ pø də tɑ̃
Tylko spróbuj!
Essaie seulement !
esε sœlmɑ̃ !
Gdyby tylko...
Si seulement...
si sœlmɑ̃
Przyjdę, jak tylko to dokończę.
Je viendrai dès que je l'aurai fini.
ʒə vjε̃dʀe dε kə ʒə loʀe fini
To tylko drobny szczegół.
Ce n'est qu'un petit détail.
sə nε kœ̃ p(ə)ti detaj
Tylko nie zrób jakiejś głupoty.
Fais attention de ne pas faire une bêtise.
fε atɑ̃sjɔ̃ də nə pɑ fεʀ yn betiz
To tylko część prawdy.
Ce n'est qu'une demi-vérité.
sə nε kyn d(ə)miveʀite
Tylko, że ona tego nie rozumie.
C'est qu'elle ne (le) comprend pas., Mais elle ne (le) comprend pas.
se kεl nə (lə) kɔ̃pʀɑ̃ pɑˌ mε εl nə (lə) kɔ̃pʀɑ̃ pɑ
Tylko dla wyjaśnienia...
Juste pour y voir plus clair...
ʒyst puʀ i vwaʀ ply klεʀ
Jak tylko mnie zobaczył...
Dès qu'il m'a vu(e)...
dε kil ma vy
Jak tylko przyjdę do domu...
Aussitôt arrivé chez moi...
osito aʀive ʃe mwa