przypuszczać

supposer

Przypuśćmy, że...
Supposons que...
sypozɔ̃ kə
Przypuszczam, że państwo o tym wiedzą.
Je suppose que vous êtes au courant.
ʒə sypoz kə vuzεt o kuʀɑ̃
Przypuszczałem, że przyjdziesz.
J'ai supposé que tu arriverais/allais arriver.
ʒe sypoze kə ty aʀiv(ə)ʀε/alε aʀive