dowiedzieć się

czegoś apprendre qqch

Dowiedział się o tym.
Il l'a appris.
il la apʀi
Chciałbym się czegoś dowiedzieć.
J'aimerais avoir des/quelques renseignements.
ʒεmʀε avwaʀ de/kεlk(ə) ʀɑ̃sεɲmɑ̃
Nie powinni się o tym nigdy dowiedzieć.
Ils ne doivent jamais l'apprendre.
il nə dwav ʒamε lapʀɑ̃dʀ
Wkrótce się dowiesz.
Tu vas bientôt l'apprendre.
ty va bjε̃to lapʀɑ̃dʀ
Jeśli się o tym dowie...
S'il l'apprend...
sil lapʀɑ̃