uznać

reconnaître, admettre, accepter

Nie uznali ich niepodległości.
Ils n'ont pas reconnu leur indépendance.
il nɔ̃ pɑ ʀ(ə)kɔny lœʀ ε̃depɑ̃dɑ̃s
Jest uznawany za znakomitego naukowca.
Il est reconnu en tant qu'excellent savant.
il ε ʀ(ə)kɔny ɑ̃ tɑ̃ kεksεlɑ̃ savɑ̃
Został uznany za niepoczytalnego.
Il a été déclaré irresponsable de ses actes.
il a ete deklaʀe iʀεspɔ̃sabl də sezakt
Uznał swój błąd.
Il a reconnu sa faute.
il a ʀ(ə)kɔny sa fot