pora

temps m, (roku) saison f, (odpowiedni moment) moment m

Do tej pory mieliśmy szczęście.
Jusqu'à maintenant, on a pas mal de chance.
ʒyska mε̃t(ə)nɑ̃ˌ ɔ̃na pɑ mal də ʃɑ̃s
Przyszedłem nie w porę?
Je vous dérange ?
ʒə vu deʀɑ̃ʒ ?
Przyszedł pan/Przyszła pani trochę nie w porę.
Ce n'est pas un bon moment.
sə nε pɑ œ̃ bɔ̃ mɔmɑ̃
Zadzwoniła nie w porę.
Elle a appelé à un moment inopportun.
εl a ap(ə)le a œ̃ mɔmɑ̃ inɔpɔʀtœ̃
Przyszedł w samą porę.
Il est venu au bon moment.
il ε v(ə)ny o bɔ̃ mɔmɑ̃
Pora wstawać.
Il est temps de se lever.
il ε tɑ̃ də sə l(ə)ve
O tej porze roku dni są krótsze.
À cette saison, les jours sont plus courts.
a sεt sεzɔ̃ˌ le ʒuʀ sɔ̃ ply kuʀ
Najwyższa pora, żeby poszedł do pracy.
Il est grand temps qu'il aille au travail.
il ε gʀɑ̃ tɑ̃ kil aj o tʀavaj
Przychodzisz w samą porę.
Tu viens à propos.
ty vjε̃ a pʀɔpo
pora deszczowa
saison des pluies
sεzɔ̃ de plɥi
od tego czasu/tej pory
depuis ce temps-là, dès lors
dəpɥi sə tɑ̃laˌ dε lɔʀ
do tej pory
jusqu'alors
ʒyskalɔʀ