zapewnić

kogoś o czymś assurer qqn de qqch, komuś coś garantir qqch à qqn

Zapewnią nam nocleg.
Ils nous fourniront un logement.
il nu fuʀniʀɔ̃ œ̃ lɔʒmɑ̃
Musimy zapewnić dzieciom dobre wykształcenie.
Il faut assurer une bonne éducation à nos enfants.
il fo asyʀe yn bɔn edykasjɔ̃ a nozɑ̃fɑ̃
Tę usługę zapewnia inna firma.
Ce service est assuré par une autre société.
sə sεʀvis εtasyʀe paʀ yn otʀ sɔsjete
Zapewniam cię, że wszystko jest w porządku.
Je t'assure que tout va bien.
ʒə tasyʀ kə tu va bjε̃
Zapewniła mu alibi.
Elle lui a fourni un alibi.
εl lɥi a fuʀni œ̃nalibi
Mogę pana/panią zapewnić, że...
Je peux vous assurer que...
ʒə pø vuzasyʀe kə
zapewnić ciągłość dostaw gazu
assurer la continuité de l'approvisionnement en gaz
asyʀe la kɔ̃tinɥite də lapʀɔvizjɔnmɑ̃ ɑ̃ gɑz
zapewnić dzieciom opiekę
assurer les soins aux enfants
asyʀe le swε̃ ozɑ̃fɑ̃