osoba

personne f

Ile osób przyjdzie?
Combien de personnes vont venir ?
kɔ̃bjε̃ də pεʀsɔn vɔ̃ v(ə)niʀ ?
Zrobiliśmy rezerwację na cztery osoby.
Nous avons fait une réservation de quatre places.
nuzavɔ̃ fε yn ʀezεʀvasjɔ̃ də katʀ plas
Widziałem premiera we własnej osobie.
J'ai vu le Premier ministre en personne.
ʒe vy lə pʀəmje ministʀ ɑ̃ pεʀsɔn
osoba w średnim wieku
personne d'âge moyen
pεʀsɔn dɑʒ mwajε̃
osoba trzecia
tierce personne
tjεʀs pεʀsɔn
z osobą towarzyszącą
accompagn|é/-ée
akɔ̃paɲe/-