drogi

1(kosztowny) cher/chère, coûteux/-euse

To jest dla mnie za drogie.
C'est trop cher pour moi.
se tʀo ʃεʀ puʀ mwa
Robi zakupy w najdroższych sklepach.
Elle fait les courses dans les magasins les plus chers.
εl fε le kuʀs dɑ̃ le magazε̃ le ply ʃεʀ
W Tokio jest drogo.
Tokyo, c'est cher.
tɔkjoˌ se ʃεʀ
To jest dosyć drogie.
C'est bien cher.
se bjε̃ ʃεʀ
To cię będzie drogo kosztowało!
Tu me le payeras !, Tu t'en repentiras !
ty mə lə pεj(ə)ʀa !ˌ ty tɑ̃ ʀ(ə)pɑ̃tiʀa !
tanio kupić, drogo sprzedać
acheter bon marché et vendre cher
aʃ(ə)te bɔ̃ maʀʃe e vɑ̃dʀ ʃεʀ
znacznie drożej niż...
beaucoup plus cher que...
boku ply ʃεʀ kə
dwa/trzy razy drożej
deux/trois fois plus cher
dø/tʀwɑ fwa ply ʃεʀ

2(kochany) cher/chère

Mylisz się, mój drogi.
Tu te trompes, mon chéri.
ty tə tʀɔ̃pˌ mɔ̃ ʃeʀi
Drogi Robinie, ... (w korespondencji)
Cher Jean, ...
ʃεʀ ʒɑ̃ˌ ...
Drodzy państwo...
Mesdames et messieurs !
medamze mesjø !