uczyć się

czegoś apprendre (à faire) qqch

Uczy się chodzić.
Il apprend à marcher., Il fait ses premiers pas.
il apʀɑ̃ a maʀʃeˌ il fε se pʀəmje pɑ
Szybko się uczy.
Il apprend vite.
il apʀɑ̃ vit
Nasze dzieci uczą się całkiem dobrze.
Nos enfants ont d'assez bons résultats scolaires.
nozɑ̃fɑ̃ ɔ̃ dase bɔ̃ ʀezylta skɔlεʀ
Muszę się uczyć do egzaminu.
Je dois préparer mon examen.
ʒə dwa pʀepaʀe mɔnεgzamε̃
Powinieneś się więcej uczyć.
Tu devrais travailler plus.
ty dəvʀε tʀavaje ply
Człowiek uczy się na błędach.
L'homme apprend de ses erreurs.
lɔm apʀɑ̃ də sezeʀœʀ
Uczy się roli...
Il étudie le rôle...
il etydi lə ʀol
uczyć się czegoś na pamięć
apprendre qqch par cœur
apʀɑ̃dʀ paʀ kœʀ