udać się

urobiť coś réussir, arriver à faire qqch

Udało się osiągnąć cel.
On a atteint notre but.
ɔ̃na atε̃ nɔtʀ by(t)
Ta impreza naprawdę się udała.
Cet événement était un grand succès.
sεt evεnmɑ̃ etεtœ̃ gʀɑ̃ syksε
Nie udało się.
Ça a échoué., Ça a mal tourné., Ça n'a pas marché.
sa a eʃweˌ sa a mal tuʀneˌ sa na pɑ maʀʃe
Jeśli im się to uda...
S'ils réussissent...
sil ʀeysis
Sędziowie przysięgli udali się na obrady.
Le jury s'est retiré de la salle pour délibérer.
lə ʒyʀi se ʀ(ə)tiʀe də la sal puʀ delibeʀe
Udali się na Florydę.
Ils sont partis pour Floride.
il sɔ̃ paʀti puʀ flɔʀid