umieć

savoir

Umiesz to zrobić?
Tu sais le faire ?
ty sε lə fεʀ ?
Umie czytać?
Il sait lire ?
il sε liʀ ?
Czy umie pan(i) mówić po angielsku?
Parlez-vous anglais ?
paʀlevu ɑ̃glε ?
Umiesz dochować tajemnicy?
Tu sais garder un secret ?
ty sε gaʀde œ̃ səkʀε ?
Umiesz to uruchomić?
Tu sais le mettre en marche ?, Tu sais le mettre en service ?
ty sε lə mεtʀ ɑ̃ maʀʃ ?ˌ ty sε lə mεtʀ ɑ̃ sεʀvis ?
Trzeba umieć przegrywać.
Il faut être bon perdant.
il fo εtʀ bɔ̃ pεʀdɑ̃
Umiem to na pamięć. (znam to dobrze)
Je le sais sur le bout des doigts.
ʒə lə sε syʀ lə bu de dwa