przegrać

perdre

Przegrał różnicą 3000 głosów.
Il a perdu par 3000 voix d'écart.
il a pεʀdy paʀ tʀwamil vwɑ dekaʀ
Przegrali na własnym boisku.
Ils ont perdu à domicile.
ilzɔ̃ pεʀdy a dɔmisil
Przegrała trzeciego seta.
Elle a perdu le troisième set.
εl a pεʀdy lə tʀwɑzjεm sεt
Przegrał o włos.
Il s'est fait coiffer sur le poteau.
il se fε kwafe syʀ lə pɔto
Przegraliśmy bitwę, ale wygramy wojnę.
On a perdu une bataille mais pas la guerre !
ɔ̃na pεʀdy yn batɑj mε pɑ la gεʀ !