służyć

1komuś servir qqn, (pracować) u kogoś être au service de qqn

W czasie wojny służył w marynarce.
Il était dans la marine pendant la guerre.
il etε dɑ̃ la maʀin pɑ̃dɑ̃ la gεʀ
służyć do mszy
servir la messe
sεʀviʀ la mεs

2(być używanym) do czegoś, za kogoś/coś servir à qqch, de qqn/qqch

Do czego to służy?
À quoi bon ?
a kwa bɔ̃ ?
Pomieszczenie służy jako magazyn.
La pièce sert de dépôt.
la pjεs sεʀ də depo

3(wpływać pozytywnie) faire du bien, (dopisywać) aller bien

Alkohol mi nie służy.
L'alcool ne me fait pas du bien.
lalkɔl nə mə fε pɑ dy bjε̃