ważny

import|ant/-ante, d'importance

Czy to ważne?
Et alors ?, Et puis quoi ?
e alɔʀ ?ˌ e pɥi kwa ?
To nie jest (aż tak) ważne.
Ce n'est pas si important.
sə nε pɑ si ε̃pɔʀtɑ̃
z ważnych powodów
pour des raisons sérieuses/graves
puʀ de ʀεzɔ̃ seʀjøz/gʀav
To dla nich bardzo ważne.
C'est assez important pour eux.
setase ε̃pɔʀtɑ̃ puʀ ø
Wygląda na to, że to ważne.
Ça paraît important.
sa paʀε ε̃pɔʀtɑ̃
Najważniejsze, że wszystko z nim w porządku.
Le plus important, c'est qu'il est OK.
lə plyzε̃pɔʀtɑ̃ˌ se kil ε oke
Wiza jest ważna jeden rok.
Le visa est valable un an.
lə viza ε valabl œ̃nɑ̃
Ten bilet jest już nieważny.
Le billet n'est plus valable.
lə bijε nε ply valabl
To ważna persona.
C'est une personne très importante.
setyn pεʀsɔn tʀεzε̃pɔʀtɑ̃t
To jest znacznie ważniejsze niż...
Ceci est beaucoup plus important que...
səsi ε boku plyzε̃pɔʀtɑ̃ kə
Najważniejsze to...
Le plus important, c'est...
lə plyzε̃pɔʀtɑ̃ˌ se
według ważności
selon l'importance
s(ə)lɔ̃ lε̃pɔʀtɑ̃s
najważniejsze, że...
le plus important, c'est que...
lə plyzε̃pɔʀtɑ̃ˌ se kə