spędzić

passer

Spędziłem tam prawie miesiąc.
J'y ai passé presque un mois.
ʒi ε pɑse pʀεsk œ̃ mwa
Gdzie spędzi pan(i) urlop?
Où allez-vous passer vos vacances ?
u alevu pɑse vo vakɑ̃s ?
Spędził całe życie za granicą.
Il a passé toute sa vie à l'étranger.
il a pɑse tut sa vi a letʀɑ̃ʒe