prawo

droit m, (norma prawna) loi f

Nie miał prawa tego zrobić.
Il n'avait pas le droit de le faire.
il navε pɑ lə dʀwa də lə fεʀ
Działał zgodnie z prawem.
Il était dans son droit.
il etε dɑ̃ sɔ̃ dʀwa
Studiuje prawo.
Il fait son droit.
il fε sɔ̃ dʀwa
Wszystkie/Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tous droits réservés.
tus dʀwa ʀezεʀve
Jakim prawem?
À quel titre ?
a kεl titʀ ?
Miał pełne prawo się poskarżyć.
Il avait toutes les raisons de se plaindre.
il avε tut le ʀεzɔ̃ də sə plε̃dʀ
Kto ci dał prawo jazdy?
Qui t'a appris à conduire ?
ki ta apʀi a kɔ̃dɥiʀ ?
Wszedł w konflikt z prawem.
Il a des ennuis avec la justice.
il a dezɑ̃nɥi avεk la ʒystis
Mam prawo powiedzieć...
J'ai le droit de dire...
ʒe lə dʀwa də diʀ