zarządzać

administrer, gérer, diriger

Zarządza wielką firmą.
Elle dirige/gère une grande entreprise.
εl diʀiʒ/ʒεʀ yn gʀɑ̃d ɑ̃tʀəpʀiz
Kto tym wszystkim zarządza?
Qui est le responsable ici ?
ki ε lə ʀεspɔ̃sabl isi ?
zarządzać finansami firmy
gérer les finances de l'entreprise
ʒeʀe le finɑ̃s də lɑ̃tʀəpʀiz