przerwać

rompre, (pracę itp.) arrêter, (przeszkodzić) interrompre

Czy mogę panu/pani na chwilkę przerwać?
Je peux vous interrompre pour un instant ?
ʒə pø vuzε̃teʀɔ̃pʀ puʀ œ̃nε̃stɑ̃ ?
Przerwałem studia.
J'ai interrompu mes études.
ʒe ε̃tεʀʀɔ̃py mezetyd
Przerwano dostawę prądu.
Le courant a été coupé., L'électricité a été coupée.
lə kuʀɑ̃ a ete kupeˌ lelεktʀisite a ete kupe
Sędzia przerwał mecz.
L'arbitre a interrompu le jeu.
laʀbitʀ a ε̃tεʀʀɔ̃py lə ʒø
Nie przerywaj mi!
Ne me coupe pas !
nə mə kup pɑ !
Tama może pęknąć.
La digue risque de se rompre.
la dig ʀisk də sə ʀɔ̃pʀ
Przepraszam, że przerywam...
Excusez-moi de vous interrompre...
εkskyzemwa də vuzε̃teʀɔ̃pʀ
przerwać taśmę na mecie
couper la ligne d'arrivée
kupe la liɲ daʀive