godzina

heure f

Jest godzina dziesiąta rano/wieczorem.
Il est dix heures du matin/soir.
il ε dizœʀ dy matε̃/swaʀ
O której godzinie przyjdzie?
Il arrive à quelle heure ?
il aʀiv a kεl œʀ ?
Płacą mi za godzinę.
Je suis payé à l'heure.
ʒə sɥi peje a lœʀ
Jechaliśmy z prędkością 80 km na godzinę.
Nous avons fait du quatre-vingts à l'heure.
nuzavɔ̃ fε dy katʀvε̃ a lœʀ
Będę tam w ciągu godziny.
J'y serai dans une heure.
ʒi s(ə)ʀe dɑ̃zyn œʀ
Za mniej niż godzinę.
Dans une petite heure.
dɑ̃zyn p(ə)tit œʀ
Ubiera się godzinami.
Ça lui prend une éternité pour s'habiller.
sa lɥi pʀɑ̃ yn etεʀnite puʀ sabije
godzina zamknięcia (sklepu itp.)
heure de fermeture
œʀ də fεʀmətyʀ
godziny otwarcia
heure d'ouverture
œʀ duvεʀtyʀ
półtorej godziny
une heure et demie
yn œʀ e dəmi
w godzinach urzędowania
pendant les horaires d'ouverture/d'accueil
pɑ̃dɑ̃ lezɔʀεʀ duvεʀtyʀ/dakøj
po godzinie zamknięcia
après les heures de fermeture
apʀε lezœʀ də fεʀmətyʀ
godziny odwiedzin
heures de visite
œʀ də vizit
poza godzinami przyjęć (u lekarza)
hors des horaires d'ouverture
ˈɔʀ dezɔʀεʀ duvεʀtyʀ
godziny przedpołudniowe/poranne
heures matinales/du matin
œʀ matinal/dy matε̃
późna godzina nocna
heure avancée de la nuit
œʀ avɑ̃se də la nɥi