narobić

czegoś faire beaucoup de qqch, (spowodować) causer, provoquer

Narobił więcej szkody niż pożytku.
Il a fait plus de mal que de bien., Il était plus néfaste qu'utile.
il a fε plys də mal kə də bjε̃ˌ il etε ply nefast kytil
Narobili tam strasznego bałaganu.
Ils ont foutu le bordel là-bas.
ilzɔ̃ futy lə bɔʀdεl labɑ
Narobił w spodnie.
Il a fait dans sa culotte/son froc.
il a fε dɑ̃ sa kylɔt/sɔ̃ fʀɔk
Narobiła niezłego zamieszania.
Elle a provoqué une grande confusion.
εl a pʀɔvɔke yn gʀɑ̃d kɔ̃fyzjɔ̃
Popatrz, co narobiłeś!
Regarde ce que tu as fait !
ʀ(ə)gaʀd sə kə ty ɑ fε !
narobić krzyku o coś
faire grand bruit autour de qqch
fεʀ gʀɑ̃ bʀɥi