użytek

usage m, emploi m

tylko na (mój) własny użytek
pour (mon) usage personnel
puʀ (mɔ̃) yzaʒ pεʀsɔnεl
tylko do użytku zewnętrznego
pour (l')usage externe seulement
puʀ (l)yzaʒ εkstεʀn sœlmɑ̃
butelki jednorazowego użytku
bouteilles non consignées
butεj nɔ̃ kɔ̃siɲe