prawdziwy

vrai/vraie, réel/-elle, (typowy) véritable

To mój prawdziwy przyjaciel.
C'est un vrai ami.
setœ̃ vʀε ami
To jest (wyprodukowane) z prawdziwej skóry.
C'est fabriqué en vrai cuir.
se fabʀike ɑ̃ vʀε kɥiʀ
To prawdziwy Amerykanin.
Il est un vrai Américain.
il εtœ̃ vʀε ameʀikε̃
Ta historia nie jest prawdziwa.
Cette histoire n'est pas vraie.
sεt istwaʀ nε pɑ vʀε
Pokazał swoją prawdziwą twarz.
Il s'est montré sous son vrai jour., Il a montré son vrai visage.
il se mɔ̃tʀe su sɔ̃ vʀε ʒuʀˌ il a mɔ̃tʀe sɔ̃ vʀε vizaʒ
ukazać czyjeś prawdziwe oblicze
présenter le miroir à qqn
pʀezɑ̃te lə miʀwaʀ