pogodzić (się)

(se) réconcilier, (se) raccommoder

Musisz się z tym pogodzić.
Il faut que tu l'acceptes.
il fo kə ty laksεpt
Nie potrafią się pogodzić.
Ils ne savent pas se réconcilier.
il nə sav pɑ sə ʀekɔ̃silje
Udało mi się pogodzić pracę ze studiami.
J'ai réussi à concilier le travail avec les études.
ʒe ʀeysi a kɔ̃silje lə tʀavaj avεk lezetyd
Nie mogę się pogodzić z myślą, że...
Je n'arrive pas à accepter l'idée que...
ʒə naʀiv pɑ a aksεpte lide kə
niedający się pogodzić z czymś
incompatible avec qqch, inconciliable avec qqch
ε̃kɔ̃patiblˌ ε̃kɔ̃siljabl