zobaczyć

voir, apercevoir

Zobaczymy/Zobaczycie.
On verra/Vous verrez.
ɔ̃ vεʀa/vu vεʀe
Poczekamy, zobaczymy.
On verra bien.
ɔ̃ vεʀa bjε̃
Nie mogła się doczekać, kiedy go zobaczy.
Elle était impatiente de le (re)voir., Elle brûlait de le (re)voir.
εl etεtε̃pasjɑ̃t də lə (ʀə)vwaʀˌ εl bʀylε də lə (ʀə)vwaʀ
Zobaczymy się w przyszłym tygodniu.
On se verra la semaine prochaine., À la semaine prochaine.
ɔ̃ sə vεʀa la s(ə)mεn pʀɔʃεnˌ a la s(ə)mεn pʀɔʃεn
Zobaczymy się jeszcze?
On se reverra ?
ɔ̃ sə ʀ(ə)vεʀa ?
Do zobaczenia jutro.
À demain.
a d(ə)mε̃
Zobaczymy, kto będzie górą.
On verra bien qui l'emportera.
ɔ̃ vεʀa bjε̃ ki lɑ̃pɔʀt(ə)ʀa
Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
On verra quel sera le résultat.
ɔ̃ vεʀa kεl s(ə)ʀa lə ʀezylta
..., bo zobaczysz! (groźba)
... sinon !
... sinɔ̃ !
Jak tylko mnie zobaczył...
Dès qu'il m'a vu(e)...
dε kil ma vy