siła

force f, (fizyczna) puissance f

To wymaga dużo siły.
Cela demande beaucoup de force.
s(ə)la d(ə)mɑ̃d boku də fɔʀs
Pracował ze wszystkich sił.
Il travaillait de tout son cœur.
il tʀavajε də tu sɔ̃ kœʀ
Oszczędzaj siły.
Épargne tes forces.
epaʀɲ te fɔʀs
Uderzył mnie z całej siły.
Il m'a frappé de toute sa force.
il ma fʀape də tut sa fɔʀs
wspólnymi siłami
par les efforts communs, conjointement
paʀ lezefɔʀt kɔmœ̃ˌ kɔ̃ʒwε̃tmɑ̃
siła woli
force de volonté
fɔʀs də vɔlɔ̃te
siła wyższa
force majeure
fɔʀs maʒœʀ