zapłacić

payer

Zapłacił za mnie.
Il a payé pour moi.
il a peje puʀ mwa
Kiedyś za to zapłacisz.
Tu seras puni pour ça un jour.
ty s(ə)ʀa pyni puʀ sa œ̃ ʒuʀ
Jest gotów dobrze zapłacić.
Il est prêt à payer une somme convenable.
il ε pʀεta peje yn sɔm kɔ̃vnabl
Muszę zapłacić czynsz.
Je dois payer le loyer.
ʒə dwa peje lə lwaje
Drogo za to zapłaci.
Il le paiera cher.
il lə pεʀa ʃεʀ
Zapłacą za to jak za zboże.
Ils raquent un fric fou (pour cela).
il ʀak œ̃ fʀik fu (puʀ s(ə)la)
Słono zapłacili za...
Ils ont payé cher pour...
ilzɔ̃ peje ʃεʀ puʀ
zapłacić za coś z góry
payer qqch d'avance
peje davɑ̃s