bliski

proche, prochain/-aine, (sąsiedni) voisin/-ine

Jesteśmy sobie bardzo bliscy.
Nous sommes très proches.
nu sɔm tʀε pʀɔʃ
Nawiązała bliską relację z...
Elle a noué une relation étroite avec...
εl a nwe yn ʀ(ə)lasjɔ̃ etʀwat avεk
w bezpośredniej bliskości czegoś
à proximité immédiate de qqch, au voisinage immédiat de qqch
a pʀɔksimite imedjatˌ o vwazinaʒ imedja
przy najbliższej okazji
à la première occasion
a la pʀəmjεʀ ɔkazjɔ̃
w najbliższej przyszłości
dans un proche/le plus proche avenir
dɑ̃ œ̃ pʀɔʃ/lə ply pʀɔʃ av(ə)niʀ
najbliższa rodzina
famille proche
famij pʀɔʃ
bliski współpracownik
proche collaborateur
pʀɔʃ kɔ(l)labɔʀatœʀ
mieć z kimś/czymś bliskie stosunki
être proche de qqn/qqch
εtʀ pʀɔʃ
na Bliskim Wschodzie
au Proche-Orient
o pʀɔʃɔʀjɑ̃